Natrag

Datum: 22.03.2020.

PLAN SMANJENJA OBIMA REDA PLOVIDBE NA DRŽAVNIM TRAJEKTNIM LINIJAMA I DRŽAVNIM BRODSKIM LINIJAMA – DO OPOZIVA

Obavijest jedinicama lokalne samouprave i korisnicima pomorskom prijevoza.

Dokument:
PLAN SMANJENJA OBIMA REDA PLOVIDBE NA DRŽAVNIM TRAJEKTNIM LINIJAMA I DRŽAVNIM BRODSKIM LINIJAMA – DO OPOZIVA