Natrag

Datum: 27.04.2017.

POLAZIŠTA ZA RASPISIVANJE JAVNIH NATJEČAJA ZA DODJELU PRAVA NA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE JAVNOG PRIJEVOZA NA DRŽAVNIM LINIJAMA OD 1. SIJEČNJA 2018. GODINE

U okviru priprema za raspisivanje javnih natječaja za dodjelu prava na obavljanje usluge redovitog javnog prijevoza s obvezom javne usluge na državnim trajektnim, brodskim i brzobrodskim linijama od 1. siječnja 2018. godine, putem postupka davanja koncesije (za profitabilne linije) odnosno postupka javne nabave (za neprofitabilne linije), Agencija za obalni linijski pomorski promet objavljuje sljedeća polazišta kako bi se svi zainteresirani brodari mogli detaljno i pravodobno upoznati sa uvjetima natječaja.

Na temelju članka 20. Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16) Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet je donijelo Odluku o određivanju uvjeta za provedbu pripremnih radnji za raspisivanje natječaja za obavljanje javne usluge javnog prijevoza od 1. siječnja 2018. godine.

Natječaji će se raspisati za sljedeće državne linije:

Trajektne linije
1. 332  Valbiska – Merag
2. 334  Porozina – Brestova
3. 335  Prizna – Žigljen
4. 337  Mišnjak – Stinica
5. 401  Zadar/Gaženica – (Ist/Kosirača) – Olib – Silba – Premuda – (Mali Lošinj)
6. 431  Preko – (Ošljak) – Zadar/Gaženica
7. 432  Tkon – Biograd
8. 433  Zadar/Gaženica – (Rivanj – Sestrunj – Zverinac) – Molat – (Zapuntel –     Ist/Kosirača)
9. 434  Brbinj – Zadar/Gaženica
10. 435  Zadar/Gaženica – Iž Mali/Bršanj – (Rava – Mala Rava)
11. 532  Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje
12. 602  Vis – Split
13. 604  (Lastovo) – Vela Luka – (Hvar – Split)
14. 606  Drvenik Veli – Drvenik Mali – Trogir (Seget) – (Split)
15. 631  Supetar – Split
16. 632  Sućuraj – Drvenik
17. 633  Ploče – Trpanj
18. 634  Dominče – Orebić
19. 635  Stari Grad – Split
20. 636  Rogač – Split
21. 638  Sumartin – Makarska
22. 831  Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik
23. 832  Sobra – Prapratno

Brodske linije
1. 310  Mali Lošinj  –  (Unije – Srakane Vele – Susak)
2. 311  Ilovik – Mrtvaška – (Mali Lošinj)
3. 405  Rava – (Mala Rava – Veli Iž – Mali Iž) – Zadar
4. 406  Zadar – Sali – Zaglav
5. 409  Preko – (Ošljak) – Zadar
6. 415  Vrgada – Pakoštane – (Biograd)
7. 505  (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik
8. 614  Korčula – Orebić
9. 616  (Trogir) – Slatine – Split
10. 807  Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik

Brzobrodske linije
1. 9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar
2. 9308  Mali Lošinj – (Ilovik – Susak – Unije – Martinščica) – Cres – Rijeka
3. 9309  Novalja – Rab – Rijeka
4. 9401  Olib – Silba – Premuda – Zadar
5. 9403  Ist/Široka – (Zapuntel – Brgulje – Molat) – Zadar
6. 9404  Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj  – Rivanj) – Zadar
7. 9405  Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava)
8. 9406  Zadar – Sali – Zaglav – (Iž Mali/Bršanj)
9. 9502  Žirje – Kaprije – Šibenik
10. 9601  Rogač – (Stomorska) – Split
11. 9602  Vis – (Hvar – Milna) – Split
12. 9603  Jelsa – Bol – Split
13. 9604  Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split
14. 9608  Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split
15. 9807  (Lastovo – Korčula – Polače) – Sobra – (Šipanska Luka) – Dubrovnik.

Zbog specifičnosti plovidbenoga reda natječaj za linije 401  Zadar/Gaženica – (Ist/Kosirača) – Olib – Silba – Premuda – (Mali Lošinj),  433  Zadar/Gaženica – (Rivanj – Sestrunj – Zverinac) – Molat – (Zapuntel – Ist/Kosirača) i 435  Zadar/Gaženica – Iž Mali/Bršanj – (Rava – Mala Rava) planira se u paketu. U paketu se zbog istih razloga planiraju raspisati natječaji za brodske linije 405  Rava – (Mala Rava – Veli Iž – Mali Iž) – Zadar i  406  Zadar – Sali – Zaglav te brzobrodske linije 9404  Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj  – Rivanj) – Zadar i 9405  Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava).

Minimalna učestalost prijevoza utvrđena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu, klasa: 022-03/16-04/363; ur.broj: 50301-25/14-16-2 od 22. prosinca 2016. godine.

Cjenici za svaku pojedinu liniju kao i visina popusta za povlašteni prijevoz utvrđeni  su sukladno Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Narodne novine broj 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16).

Razdoblje trajanja ugovora za sve brodske linije, brzobrodsku liniju 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik te trajektne linije 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik i 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje je 3 godine uz mogućnost produljenja na dodatnih 9 godina ako je osnovni brod namjenski građen za tu liniju u trenutku isteka razdoblja od 3 godine mlađi od 5 godina.
Brodar je dužan najkasnije godinu dana prije isteka 3-godišnjeg razdoblja ugovora, pisanim putem obavijestiti Agenciju o  namjeri korištenja opcije produljenja na dodatnih 9 godina. U slučaju da brodar planira koristiti opciju produljenja, uvjeti produljenja će se bez odgode ugovoriti.

Za ostale linije razdoblje trajanja ugovora je 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine ako je osnovni brod u trenutku isteka razdoblja od 6 godina mlađi od 11 godina.
Brodar je dužan najkasnije godinu dana prije isteka 6-godišnjeg razdoblja ugovora, pisanim putem obavijestiti Agenciju o  namjeri korištenja opcije produljenja na dodatne 4 godine.
U slučaju da brodar planira koristiti opciju produljenja, uvjeti produljenja će se bez odgode ugovoriti.

Za profitabilne državne linije određen je stalni dio naknade za koncesiju u iznosu 20.000,00 kn godišnje i promjenjivi dio naknade za koncesiju u iznosu najmanje 2% očekivanog odnosno ostvarenog ukupnog prihoda na liniji.

Zainteresirani brodari mogu dodatne informacije i pojašnjenja zatražiti od stručnih službi Agencije za obalni linijski pomorski promet na telefon 021 329 370 ili na e-mail info@agencija-zolpp.hr.