Natrag

Datum: 08.07.2009.

PONAVLJANJE NATJEČAJA ZA LINIJU PRVIĆ – VODICE

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet donijelo je odluku o poništenju Javnoga natječaja za obavljanje javnog prijevoza u linijskom pomorskom prometu na državnoj brodskoj liniji broj 506 Prvić Luka-Prvić Šepurine-Vodice, raspisanog 20. svibnja 2009., a nakon pregleda svih pristiglih ponuda, te uzimajući u obzir i izvješće stručnog povjerenstva.
Na natječaj se javilo ukupno pet brodara: Destina d.o.o. iz Vodica, Fažanka Tours iz Neviđana, Ivante d.o.o. iz Zlarina, Obrt ‘Trn’ iz Ždrelca i T.U.O. Mankul iz Zadra. Nakon javnoga otvaranja 29. lipnja 2009. stručno povjerenstvo na čelu s kap. Janesom Lakošem razmotrilo je njihove ponude i uvidom u dokumentaciju utvrdilo kako nijedna ne odgovara uvjetima objavljenim u natječaju. Nakon što je i Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet pregledalo sve pristigle ponude zaključilo je da su ispunjeni zakonski uvjeti za poništavanje natječaja.
Upravno vijeće je ujedno donijelo odluku o ponovnom raspisivanju natječaja za dodjelu koncesije na državnoj brodskoj liniji broj 506 Prvić Luka-Prvić Šepurine-Vodice. To će se obaviti odmah po isteku žalbenih rokova, što bi moglo uslijediti posljednjih dana srpnja 2009. godine.
Uspostava linije 506 predviđena je Odlukom o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 7. prosinca 2008. Nova brodska linija bit će cjelogodišnja, a koncesija se daje na šest godina. Stanovnici Prvića uvođenje te linije zatražili su ponajprije zbog učenika viših razreda osnovne škole koji će nastavu tako moći pohađati u Vodicama, umjesto u Šibeniku.