Natrag

Datum: 29.12.2009.

PONIŠTEN NATJEČAJ ZA LINIJU PRVIĆ-VODICE

Tvrtka Ivante d.o.o. iz Zlarina neće sljedećih šest godina brodom ‘Ante Veli’ održavati državnu brodsku liniju 506 koja bi trebala povezivati Prvić Luku i Prvić Šepurine s Vodicama. Odlukom Upravnoga vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet, koje je zasijedalo u Splitu 29. prosinca, poništen je ponovljeni Javni natječaj za obavljanje javnog prijevoza u linijskom pomorskom prometu na liniji 506, raspisan 27. srpnja 2009. godine.
Uspostava linije predviđena je Odlukom o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu koju je Vlada Republike Hrvatske donijela 7. prosinca 2008. godine. Slijedom toga je 20. svibnja 2009. raspisan prvi natječaj na koji se javilo pet brodara, no nakon razmatranja ponuda i uvida u dokumentaciju, utvrđeno je kako nijedna ne odgovara uvjetima natječaja.
Na ponovljeni natječaj javila su se četiri brodara, a izabrana je ponuda tvrtke Ivante d.o.o. iz Zlarina. No, u provedenom drugostupanjskom postupku je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, rješavajući žalbe drugih ponuditelja, poništilo Odluku o dodjeli koncesije, temeljem čega je Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet poništilo natječaj.