Natrag

Datum: 26.07.2017.

PONOVNO RASPISANI NATJEČAJI ZA DVIJE PROFITABILNE LINIJE

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet ponovno su raspisani natječaji odnosno pokrenuti postupci davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na profitabilnim državnim linijama za koje su raniji postupci davanja koncesije poništeni:

– trajektnoj liniji 635 Stari Grad – Split i obratno
– brodskoj liniji 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno.

Rok za dostavu ponuda je četvrtak 24. kolovoza 2017. godine u 15:00 sati, a Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 25. kolovoza 2017. godine s početkom u 10:30 sati u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split. Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda s pripadajućom dokumentacijom mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijene u ponudi izražavaju se u kunama. Ponuda se dostavlja na adresu: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom postupka davanja koncesije na koji se odnosi, s naznakom: “ne otvaraj” i adresom ponuditelja.

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u dijelu “Objave koncesija” korištenjem izbornika “Jednostavna tražilica” putem broja objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Za trajektnu liniju 635 Stari Grad – Split i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2017/S 01K-0015392, dok je za istu liniju u Dodatku službenom listu EU – TED – objavljena Obavijest o koncesiji referentnog broja: 2017/S 141-290829.

Za brodsku liniju 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2017/S 01K-0015391.

Dokument:

Obavijest o namjeri davanja koncesije: Trajektna linija 635 Stari Grad – Split i obratno

Obavijest o namjeri davanja koncesije: Brodska linija 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno