Natrag

Datum: 07.02.2008.

POSTUPAK DOBIVANJA SUGLASNOSTI ZA ODRŽAVANJE MEĐUNARODNIH LINIJA U 2008.

Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet donijelo je odluku o utvrđivanju vremena trajanja sezonskog reda plovidbe u 2008. godini i to od 1. lipnja do 30.rujna. Tim povodom podsjećamo da su brodari koji obavljaju međunarodni linijski pomorski promet između hrvatskih i inozemnih luka, odnosno njihovi agenti, dužni zahtjeve za izdavanje suglasnosti dostaviti nadležnim područnim komorama Hrvatske gospodarske komore do 15. veljače 2008. godine. Uz zahtjev moraju priložiti dokumentaciju navedenu u člancima 3., 4., 5., 6. i 8. Pravilnika o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog pomorskog prometa (NN 130/06). HGK će temeljem toga provesti postupak usuglašavanja redova plovidbe kako bi, u roku od 60 dana prije njihova stupanja na snagu, do 1. travnja 2008., Agencija ZOLPP mogla izdati suglasnosti.

Važno je naglasiti :

-Sezonsko razdoblje plovidbe mora trajati najmanje 120 dana (četiri mjeseca)

-Ako se brod pojavljuje po prvi put ili plovi za novoga brodara početni pregled mora obaviti najkasnije 15 dana prije uspostave linije, a dokumentaciju za početnu provjeru broda i kompanije treba dostaviti HGK do 15. veljače 2008. godine

-U slučaju kada održavanje linije počinje prije 1.lipnja 2008. godine dostavljanje dokumenata i obavljanje pregleda brodova nužno je obaviti ranije, proporcionalno početku održavanja linije