Natrag

Datum: 15.10.2018.

POSTUPAK IZDAVANJA SUGLASNOSTI ZA MEĐUNARODNE LINIJE ZA 2019. GODINU

Zahtjev (koji sadržava naziv Agenta/Brodara, ime i karakteristike broda i kontakt broj) s prijedlogom reda plovidbe Agent/Brodar upućuje nadležnoj Lučkoj upravi/upravama za područje gdje će se održavati linija, a na znanje Agenciji za obalni linijski pomorski promet. Lučka uprava/uprave, nakon provjere da je moguć prihvat broda, izdaje Suglasnost na red plovidbe u međunarodnom linijskom prometu koju dostavlja Agentu/Brodaru, nadležnoj Lučkoj kapetaniji i Agenciji za obalni linijski pomorski promet.

Agent/Brodar dostavlja nadležnoj Lučkoj kapetaniji dokumentaciju za brod i brodara sukladno Pravilniku o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog prometa (NN130/06 i 83/13).

Lučka kapetanija pregledava brod i brodara sukladno Pravilniku o obavljanju inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe (NN 39/11, 112/14, 33/15, 86/15 i 29/16) i Pravilniku o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje međunarodnog linijskog prometa (NN130/06 i 83/13) i izdaje Suglasnost na red plovidbe u međunarodnoj liniji ili Odobrenje za plovidbu na redovitoj liniji koje dostavlja Agentu/Brodaru, nadležnoj Lučkoj upravi/upravama i Agenciji za obalni linijski pomorski promet. Suglasnost ili Odobrenje može biti uvjetno ili privremeno dok Lučka kapetanija ne obavi pregled broda. Nakon obavljenog pregleda broda i ako se utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti Lučka kapetanija će izdati punu Suglasnost na red plovidbe ili Odobrenje za plovidbu na redovnoj liniji koje dostavlja Agentu/Brodaru, nadležnoj Lučkoj upravi/upravama i Agenciji za obalni linijski pomorski promet.

Agencija za obalni linijski pomorski promet temeljem dobivenih Suglasnosti Lučke uprave i Suglasnosti ili Odobrenja Lučke kapetanije izdaje Suglasnost na red plovidbe u međunarodnom linijskom prometu. Suglasnost može biti uvjetna dok se ne obavi pregled broda.

Agenti/Brodari dostavljaju prijedloge redova plovidbe Lučkoj upravi/upravama do 01.11.2018. godine.
Lučke uprave izdaju Suglasnosti do 15.11.2018. godine.
Lučke kapetanije izdaju Suglasnost ili Odobrenje do 30.11.2018. godine.

Za sva dodatna pitanja kontakt osoba:
Milan Mravulj
Tel. 021 329 377
e-mail: milan.mravulj@agencija-zolpp.hr