Natrag

Datum: 28.06.2013.

POTPISAN I UGOVOR ZA ŽIRJE – KAPRIJE – ŠIBENIK

U Agenciji za obalni linijski pomorski promet potpisan je i posljednji koncesijski ugovor za obavljanje linijskog obalnog pomorskog prometa, i to za liniju 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik sa odabranim ponuditeljem Linijskom nacionalnom plovidbom d.d. iz Splita.
Naime, potpisivanje predmetnog ugovora čekalo je rješidbu Državne komisije za kontrolu postupaka povodom izjavljene žalbe ponuditelja T.U.O. Mankul, a do koje je postupak koncesioniranja po sili zakona bio zaustavljen.

Kako je dana 21. lipnja 2013. godine Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave svojim rješenjem (klasa: UP/II-034-02/13-02/21, ur.broj: 354-01/13-4) žalbu žalitelja T.U.O. Mankul odbacila zbog nedostatka pravnog interesa, time su se stvorili uvjeti za nastavak postupka i sklapanje ugovora pa je tako potpisan i posljednji koncesijski ugovor koji će vrijediti do 31. prosinca 2016. godine, kako je određeno sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji u dijelu koji se odnosi na primjenu Uredbe Vijeća Europe 3577/92.