Natrag

Datum: 17.03.2015.

POZIV BRODARIMA ZAINTERESIRANIMA ZA OBAVLJANJE SEZONSKOG PRIJEVOZA

Obavještavamo brodare koji su zainteresirani za obavljanje sezonskog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu da su dužni od Agencije za obalni linijski pomorski promet ishoditi prethodnu suglasnost na red plovidbe za održavanje sezonskih linija.

Agencija za obalni linijski pomorski promet kao nadležno regulatorno tijelo za linijski pomorski prijevoz usklađuje plovidbene redove pa je tako dužna provesti postupak usuglašavanja redova plovidbe svih linija, pa tako i sezonskih, kako bi se osigurala provedba Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11 i 80/13, nadalje: Zakon).

Sukladno članku 10. stavku 1., a u svezi s člankom 5. Zakona, na državnoj, županijskoj, međužupanijskoj ili lokalnoj liniji ne može se istovremeno utvrditi postojanje linije drugog značaja. Također, člankom 56. stavkom 3. Zakona određeno je kako se na linijama na kojima se održava javni prijevoz temeljem ugovora o koncesiji ne može održavati sezonski prijevoz.

Preporuka je da se namjera obavljanja sezonske linije dostavi Agenciji za obalni linijski pomorski promet do 30. travnja 2015. godine, a kako bi se Vaš zahtjev pravovremeno mogao obraditi