Natrag

Datum: 16.07.2010.

PRIPREMLJEN NATJEČAJ ZA TRAJEKTNE LINIJE

Okončane su pripreme za raspisivanje Javnoga natječaja za obavljanje javnog prijevoza u linijskom pomorskom prometu, kojim bi trebali biti izabrani koncesionari na 25 trajektnih i šest klasičnih brodskih linija na Jadranu. Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet je na sjednici održanoj u Splitu 16. srpnja 2010. godine, detaljno razmotrilo i prihvatilo materijale potrebne za raspisivanje natječaja, uključujući i izračune potpora po pojedinim linijama.

Višemjesečne pripreme za koncesioniranje 31 linije provedene su sukladno odredbama Zakona o koncesijama i Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, a stručne službe Agencije su natječajne materijale, posebice izračune potpora, izradile u suradnji s Ekonomskim fakultetom u Splitu. No kako su planirana sredstva iz izračuna veća od raspoloživih, odluku o datumu raspisivanja natječaja Upravno vijeće Agencije odgodilo je dok se ne osiguraju sada nedostajuća sredstva.