Natrag

Datum: 26.04.2013.

PRODULJENI ROKOVI ZA BRZOBRODSKE LINIJE

Kako bi se brodarima omogućilo kvalitetno sastavljanje ponuda obzirom da je raspisan veliki broj natječaja u isto vrijeme, Agencija za obalni linijski pomorski promet za sedam dana je produljila rok za dostavu ponuda na raspisanim državnim brzobrodskim linijama:

9309 Novalja – Rab – Rijeka
9401 Olib – Premuda – Silba – Zadar
9403 Ist – Molat – Zadar
9404 Zverinac – Božava – Sestrunj – Rivanj – Zadar
9404 a  Zadar – Iž – Rava
9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Veli Iž)
9601 Split – Rogač – (Stomorska)
9603 Jelsa- Bol – Split
9603 a Split – (Milna) – Hvar
9502 Žirje – Kaprije – Šibenik
9602 Vis – (Hvar) – Split
9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split
9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split
9807 Dubrovnik – Šipanska Luka – Sobra – (Polače – Korčula – Lastovo).

Ispravci obavijesti o namjeri davanja koncesije objavljeni su dana 24. travnja 2013. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu ”Objave koncesija”, a sve sukladno odredbama Zakona o koncesijama (NN 143/12). Do izmjena je došlo u dijelovima V.2 Rok za dostavu ponuda i V.8 Uvjeti za javno otvaranje ponuda, pa je tako rok za predaju ponuda izmijenjen sa 2. svibnja 2013. godine u 15 sati na 9. svibnja 2013. godine u 15 sati, dok će umjesto ranije predviđenog 6. svibnja 2013. godine u 11.30 sati Stručno povjerenstvo pristigle ponude otvoriti dana 13. svibnja 2013. godine u 10:30 sati u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica Grada Antofagaste 6, 21000 Split. Promijenjen je i dio II natječajne dokumentacije kako bi u isti bili uneseni izmijenjeni rokovi.
Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.
S brodarima čije ponude budu prihvaćene bit će najkasnije do 30. lipnja 2013. godine potpisani ugovori koji će, sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Poglavlje 7. Prometna politika, a koji se odnosi na primjenu Uredbe Vijeća Europe 3577/92, vrijediti do 31. prosinca 2016. godine.

Dokumenti:

Ispravak 9309 Novalja – Rab – Rijeka
Ispravak 9401 Olib – Premuda – Silba – Zadar
Ispravak 9403 Ist – Molat – Zadar
Ispravak 9404 Zverinac – Božava – Sestrunj – Rivanj – Zadar
Ispravak 9404 a  Zadar – Iž – Rava
Ispravak 9406 Zadar – Sali – Zaglava – (Veli Iž)
Ispravak 9601 Split – Rogač – (Stomorska)
Ispravak 9603 Jelsa- Bol – Split
Ispravak 9603 a Split – (Milna) – Hvar
Ispravak 9502 Žirje – Kaprije – Šibenik
Ispravak 9602 Vis – (Hvar) – Split
Ispravak 9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split
Ispravak 9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split
Ispravak 9807 Dubrovnik – Šipanska Luka – Sobra – (Polače – Korčula – Lastovo).