Natrag

Datum: 12.02.2014.

PROMET PREKO JADRANA U 2013. GODINI

Brodovi koji plove na linijama između hrvatskih i talijanskih luka, a na čije plovidbene redove suglasnost daje Agencija za obalni linijski pomorski promet prevezli su u 2013. godini 507.078 putnika i 68.364 vozila.
Najveći dio prometa ostvarili su nacionalni brodar Jadrolinija, na linijama Split – Ancona, Zadar –Ancona i Dubrovnik – Bari, te panamska tvrtka Blue Line International na liniji Split – Ancona. Ukupno je Jadrolinija prevezla 189.910 putnika i 32.638 vozila, a tvrtka Blue Line 138.437 putnika i 22.675 vozila. Treća po ostvarenom prometu je tvrtka SNAV čiji su brodovi na liniji Split – Ancona prevezli 61.788 putnika i 13.051 vozila.
Na linijama od Venecije i Trsta do luka u Istri i na Kvarneru u prijevozu putnika sudjelovali su brodari Atlas, Kompas, Venezia Lines, Comodore Travel i Trieste Lines koji su ukupno u 2013. godini prevezli 116.943 putnika.

Dokument:
PROMET PUTNIKA I VOZILA 2013