Natrag

Datum: 12.02.2014.

PROMET PUTNIKA I VOZILA U 2013. GODINI

Promet putnika i vozila na linijama u javnom obalnom pomorskom prijevozu na Jadranu ukupno gledajući je u blagom porastu u odnosu na 2012. godinu. U 2013. godini ukupno je prevezeno 11.350.111 putnika i 2.785.395 vozila što je povećanje za 1,7 posto putnika i 0,8 posto vozila.
Trajekti su na 26 linija prevezli 9.338.359 putnika i 2.785.395 vozila što je povećanje od 2,1 posto putnika i 0,8 posto vozila. Po broju putnika najprometnija linija je Zadar – Preko (1.642.286), a slijedi je linija Split – Supetar (1.598.371). Po broju vozila najprometnija je linija Valbiska – Merag (367.208), a slijedi je linija Stinica – Mišnjak (328.906). Najveće povećanje prometa bilježi se na trajektnoj liniji Ploče – Trpanj (20,6 posto putnika i 33,7 posto vozila) gdje je zbog povećanog prometa u liniju uveden trajekt većeg kapaciteta.
Na 16 brzobrodskih linija ukupno je prevezeno 1.050.712 putnika što je blagi pad u odnosu na 2012. godinu za 1,8 posto. Najprometnija je i dalje linija Korčula – Prigradica – Hvar – Split sa 139.431 putnika, a slijedi je linija Lastovo – Vela luka – Hvar – Split sa 132.873 putnika.
Na 11 klasičnih brodskih linija ostvaren je promet od 961.040 putnika što predstavlja porast od 2,5 posto u odnosu na 2012. godinu. Najviše putnika preveze se na liniji Dubrovnik – Koločep – Lopud – Šipan (224.052), a slijedi je linija Vodice – Prvić – Zlarin – Šibenik (191.106).
Najveći promet ostvaruju brodovi Jadrolinije koji su u 2013. godini prevezli 84,9 posto putnika i 86.8 posto vozila u javnom obalnom linijskom prometu.

Dokument:
PROMET PUTNIKA I VOZILA usporedba 2012/2013