Natrag

Datum: 23.02.2022.

RASPISAN NATJEČAJ ZA DRŽAVNU BRZOBRODSKU LINIJU 9141

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisan je natječaj za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na neprofitabilnoj državnoj brzobrodskoj liniji broj 9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar i obratno.

Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 21. veljače 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave JN”, a sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Obavijest je istog dana objavljena i u Dodatku službenom listu EU (TED).

Rok za dostavu ponuda je 25. ožujka 2022. godine u 11:00:00 po lokalnom vremenu. Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 25. ožujka 2022. godine po isteku roka za dostavu ponuda u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split.

Napominjemo ponuditeljima da se ponude moraju podnijeti isključivo elektronički u Elektronički oglasnik javne nabave RH dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

 

Dokumenti:
Obavijest o nadmetanju 9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar i obratno