Natrag

Datum: 27.02.2015.

RASPISAN NATJEČAJ ZA LINIJU 409 ZADAR – (OŠLJAK) – PREKO

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisan je natječaj za odabir koncesionara na državnoj brodskoj liniji 409 Zadar – (Ošljak) – Preko.

Obavijest o namjeri davanja koncesije objavljena je dana 27. veljače 2015. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave koncesija”, a sve sukladno odredbama Zakona o koncesijama (NN 143/12).

Rok za dostavu ponuda je 30. ožujka 2015. godine u 15 sati, a Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 31. ožujka 2015. godine u 11:00 sati u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica Grada Antofagaste 6, 21000 Split.

Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Dokument:

409 Zadar – (Ošljak) – Preko