Natrag

Datum: 03.04.2017.

RASPISAN NATJEČAJ ZA LINIJU 9141 PULA – (UNIJE – SUSAK) – MALI LOŠINJ – (ILOVIK – SILBA) – ZADAR I OBRATNO

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisan je natječaj za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnoj brzobrodskoj liniji 9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar i obratno za razdoblje od 1. lipnja do 31. prosinca 2017. godine.

Obavijest o nadmetanju objavljena je dana 3. travnja 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave JN”, a sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Rok za dostavu ponuda je petak 5. svibnja 2017. godine do 12:00:00 sati po lokalnom vremenu.

Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 5. svibnja 2017. godine po isteku roka za dostavu ponuda u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split.

Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Napominjemo ponuditeljima da se ponude moraju podnijeti isključivo elektronički u Elektronički oglasnik javne nabave RH dostupan na poveznicihttps://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Dokument:

9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar i obratno