Natrag

Datum: 04.09.2017.

RASPISANI NATJEČAJI ZA DRŽAVNE BRODSKE LINIJE

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisani su natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2018. godine na sljedećim neprofitabilnim državnim brodskim linijama:

– 310 Mali Lošinj – (Unije – Srakane Vele – Susak) i obratno
– 311 Ilovik – Mrtvaška – (Mali Lošinj) i obratno
– 405 Rava – (Mala Rava – Veli Iž – Mali Iž) – Zadar i obratno / 406 Zadar – Sali – Zaglav i obratno
– 415 Vrgada – Pakoštane – (Biograd) i obratno
– 505 (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik i obratno
– 614 Korčula – Orebić i obratno
– 807 Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik i obratno.

Obavijesti o nadmetanju objavljene su dana 4. rujna 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave JN”, a sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Rok za dostavu ponuda je 10. listopada 2017. godine po lokalnom vremenu navedenom u Obavijestima o nadmetanju.

Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 10. listopada 2017. godine po isteku roka za dostavu ponuda u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split.

Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Ugovori će se sklopiti za razdoblje od 3 godine uz mogućnost produljenja na dodatnih 9 godina odnosno na razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2020. godine, uz mogućnost produljenja do 31. prosinca 2029. godine za sve linije osim za liniju 505 (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik i obratno, za čije se održavanje ugovor sklapa na razdoblje od 3 godine, od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2020. godine, ali bez mogućnosti produljenja.

Napominjemo ponuditeljima da se ponude moraju podnijeti isključivo elektronički u Elektronički oglasnik javne nabave RH dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Dokumenti:

Obavijest o nadmetanju 310 Mali Lošinj – (Unije – Srakane Vele – Susak) i obratno

Obavijest o nadmetanju 311 Ilovik – Mrtvaška – (Mali Lošinj) i obratno

Obavijest o nadmetanju 405 Rava – (Mala Rava – Veli Iž – Mali Iž) – Zadar i obratno / 406 Zadar – Sali – Zaglav i obratno

Obavijest o nadmetanju 415 Vrgada – Pakoštane – (Biograd) i obratno

Obavijest o nadmetanju 505 (Vodice – Prvić Šepurine – Prvić Luka – Zlarin) – Šibenik i obratno

Obavijest o nadmetanju 614 Korčula – Orebić i obratno 

Obavijest o nadmetanju 807 Suđurađ – Lopud – Koločep – Dubrovnik i obratno