Natrag

Datum: 14.08.2017.

RASPISANI NATJEČAJI ZA DRŽAVNE BRZOBRODSKE LINIJE

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisan je natječaj za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za razdoblje od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2023. godine, uz mogućnost produljenja do 31.prosinca 2027. godine, na državnim brzobrodskim linijama:

9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar i obratno
9308 Mali Lošinj – (Ilovik – Susak – Unije – Martinščica) – Cres – Rijeka i obratno
9309 Novalja – Rab – Rijeka i obratno
9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno
9403 Ist/Široka – (Zapuntel – Brgulje – Molat) – Zadar i obratno
9404 Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj) – Zadar i obratno / 9405 Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava) i obratno
9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Iž Mali/Bršanj) i obratno
9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split i obratno
9603 Jelsa – Bol – Split i obratno
9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split i obratno
9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split i obratno
9807 (Lastovo – Korčula – Polače) – Sobra – (Šipanska Luka) – Dubrovnik i obratno

 

Obavijesti o nadmetanju objavljene su dana 14. kolovoza 2017. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave JN”, a sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Rok za dostavu ponuda je 18. rujna 2017. godine po lokalnom vremenu navedenom u Obavijestima o nadmetanju.

Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 18. rujna 2017. godine po isteku roka za dostavu ponuda u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split.

Rok za donošenje odluke o odabiru je 35 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Napominjemo ponuditeljima da se ponude moraju podnijeti isključivo elektronički u Elektronički oglasnik javne nabave RH dostupan na poveznicihttps://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Vršitelj dužnosti ravnatelja Agencije za obalni linijski pomorski promet
Paula Vidović, dipl. iur.

Dokumenti:

9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj – (Ilovik – Silba) – Zadar i obratno

9308 Mali Lošinj – (Ilovik – Susak – Unije – Martinščica) – Cres – Rijeka i obratno

9309 Novalja – Rab – Rijeka i obratno

9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar i obratno

9403 Ist/Široka – (Zapuntel – Brgulje – Molat) – Zadar i obratno

9404 Brbinj – (Božava – Zverinac – Sestrunj – Rivanj) – Zadar i obratno / 9405 Zadar – (Mali Iž) – Veli Iž – (Mala Rava – Rava) i obratno

9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Iž Mali/Bršanj) i obratno

9602 Vis – (Hvar – Milna) – Split i obratno

9603 Jelsa – Bol – Split i obratno

9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split i obratno

9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split i obratno

9807 (Lastovo – Korčula – Polače) – Sobra – (Šipanska Luka) – Dubrovnik i obratno