Natrag

Datum: 05.10.2018.

RASPISANI NATJEČAJI ZA LINIJE ČIJI PROSJEČNI GODIŠNJI PROMET PRELAZI 300.000 PUTNIKA

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisani su natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza od 1. siječnja 2019. godine na neprofitabilnim državnim linijama kod kojih prosječni godišnji promet prelazi 300.000 putnika. Radi se o sljedećim državnim linijama:

– brodskoj liniji 409 Preko – (Ošljak) – Zadar i obratno
– trajektnoj liniji 431 Preko – (Ošljak) – Zadar/Gaženica i obratno
– trajektnoj liniji 432 Tkon – Biograd i obratno
– trajektnoj liniji 632 Sućuraj – Drvenik i obratno
– trajektnoj liniji 635 Stari Grad – Split i obratno.

Obavijesti o nadmetanju objavljene su 4. i 5. listopada 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave JN”, a sve sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16). Obavijesti su objavljene i u Dodatku službenom listu EU (TED).

Rok za dostavu ponuda je 9. studenog 2018. godine po lokalnom vremenu navedenom u Obavijestima o nadmetanju. Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 9. studenog 2018. godine po isteku roka za dostavu ponuda u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split.

Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Ugovori će se sklopiti na razdoblje od 6 godina uz mogućnost produljenja na dodatne 4 godine odnosno razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2024. godine, uz mogućnost produljenja do 31. prosinca 2028.godine za sve linije osim za liniju 409 Preko – (Ošljak) – Zadar i obratno, za čije se održavanje ugovor sklapa na razdoblje od 3 godine uz mogućnost produljenja na dodatnih 9 godina, odnosno na razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2021. godine, uz mogućnost produljenja do 31. prosinca 2030. godine.

Napominjemo ponuditeljima da se ponude moraju podnijeti isključivo elektronički u Elektronički oglasnik javne nabave RH dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Dokumenti:

Obavijest o nadmetanju 409 Preko – (Ošljak) – Zadar i obratno

Obavijest o nadmetanju 431 Preko – (Ošljak) – Zadar/Gaženica i obratno

Obavijest o nadmetanju 432 Tkon – Biograd i obratno

Obavijest o nadmetanju 632 Sućuraj – Drvenik i obratno

Obavijest o nadmetanju 635 Stari Grad – Split i obratno