Natrag

Datum: 12.05.2017.

RASPISANI NATJEČAJI ZA PROFITABILNE LINIJE

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisani su natječaji odnosno pokrenuti postupci davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza s obvezom javne usluge na profitabilnim državnim linijama:

– Trajektnoj liniji 332 Valbiska – Merag i obratno

– Trajektnoj liniji 334 Porozina – Brestova i obratno

– Trajektnoj liniji 335 Prizna – Žigljen i obratno

– Trajektnoj liniji 337 Mišnjak – Stinica i obratno

– Trajektnoj liniji 631 Supetar – Split i obratno

– Trajektnoj liniji 634 Dominče – Orebić i obratno

– Trajektnoj liniji 635 Stari Grad – Split i obratno

– Brodskoj liniji 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno.

 

Rok za dostavu ponuda je ponedjeljak 19. lipnja 2017. godine u 15:00 sati, a Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 20. lipnja 2017. godine s početkom u 10:30 sati u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split. Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

 

Ponuda s pripadajućom dokumentacijom mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijene u ponudi izražavaju se u kunama. Ponuda se dostavlja na adresu: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split, u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom postupka davanja koncesije na koji se odnosi, s naznakom: ”ne otvaraj” i adresom ponuditelja.

 

Dokumentacija za nadmetanje može se preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u dijelu ‘Objave koncesija” korištenjem izbornika ”Jednostavna tražilica” putem broja objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

 

Za trajektnu liniju 332 Valbiska – Merag i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2017/S 01K-0009119, dok je za istu liniju u Dodatku službenom listu EU – TED – objavljena Obavijest o koncesiji referentnog broja: 2017/S 090-178337.

 

Za trajektnu liniju 334 Porozina – Brestova i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2017/S 01K-0009122, dok je za istu liniju u Dodatku službenom listu EU – TED – objavljena Obavijest o koncesiji referentnog broja: 2017/S 090-178338.

 

Za trajektnu liniju 335 Prizna – Žigljen i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2017/S 01K-0009132, dok je za istu liniju u Dodatku službenom listu EU – TED – objavljena Obavijest o koncesiji referentnog broja: 2017/S 090-178339.

 

Za trajektnu liniju 337 Mišnjak – Stinica i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH je broj objave 2017/S 01K-0009145, dok je za istu liniju u Dodatku službenom listu EU – TED – objavljena Obavijest o koncesiji referentnog broja: 2017/S 090-178340.

 

Za trajektnu liniju 631 Supetar – Split i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH je broj objave 2017/S 01K-0009150, dok je za istu liniju u Dodatku službenom listu EU – TED – objavljena Obavijest o koncesiji referentnog broja: 2017/S 090-178341.

 

Za trajektnu liniju 634 Dominče – Orebić i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2017/S 01K-0009152, dok je za istu liniju u Dodatku službenom listu EU – TED – objavljena Obavijest o koncesiji referentnog broja: 2017/S 090-178342.

 

Za trajektnu liniju 635 Stari Grad – Split i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2017/S 01K-0009154, dok je za istu liniju u Dodatku službenom listu EU – TED – objavljena Obavijest o koncesiji referentnog broja: 2017/S 090-178343.

 

Za brodsku liniju 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH broj objave je 2017/S 01K-0009160.

 

Vršitelj dužnosti ravnatelja Agencije za obalni linijski pomorski promet

 

Paula Vidović, dipl. iur.

Dokumenti:

Obavijest o namjeri davanja koncesije: trajektna linija 332 Valbiska – Merag i obratno

Obavijest o namjeri davanja koncesije: Trajektna linija 334 Porozina – Brestova i obratno

Obavijest o namjeri davanja koncesije: Trajektna linija 335 Prizna – Žigljen i obratno

Obavijest o namjeri davanja koncesije: Trajektna linija 337 Mišnjak – Stinica i obratno

Obavijest o namjeri davanja koncesije: Trajektna linija 631 Supetar – Split i obratno

Obavijest o namjeri davanja koncesije: Trajektna linija 634 Dominče – Orebić i obratno

Obavijest o namjeri davanja koncesije: Trajektna linija 635 Stari Grad – Split i obratno

Obavijest o namjeri davanja koncesije: Brodska linija 616 (Trogir) – Slatine – Split i obratno