Natrag

Datum: 03.09.2014.

RASPISANI NATJEČAJI ZA TRAJEKTNU I DVIJE KLASIČNE LINIJE

Temeljem odluke Upravnog vijeća Agencije za obalni linijski pomorski promet raspisan je natječaj za odabir brodara koji će održavati državnu trajektnu liniju broj 338 Valbiska – Lopar te državne brodske linije broj 501 Brodarica – Krapanj i 612 Komiža – Biševo.

Upravno vijeće tako je odlučilo kako će se raspisati natječaj odnosno objaviti pozivi za nadmetanje za obavljanje javne usluge javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza za navedene linije za čije će održavanje brodarima biti odobrena potpora.

Pozivi na nadmetanje objavljeni su dana 3. rujna 2014. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu objava javne nabave ”OBJAVE JN”, a sve sukladno odredbama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11 i 80/13) te Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14).

Rok za predaju ponuda je ponedjeljak 13. listopada 2014. godine u 12:00 sati, a Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti po isteku roka za dostavu, dakle 13. listopada 2014. godine s početkom u 12:00 sati u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica Grada Antofagaste 6, 21000 Split.

Rok za donošenje odluke o odabiru iznosi 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Dokumenti:

Poziv na nadmetanje za liniju 338 Valbiska – Lopar

Poziv na nadmetanje za liniju 501 Brodarica – Krapanj

Poziv na nadmetanje za liniju 612 Komiža – Biševo