Natrag

Datum: 30.07.2015.

UČENICI S PREBIVALIŠTEM NA OTOKU-PROVJERITE SVOJ STATUS UČENIKA PRIJE PODNOŠENJA NOVOG ZAHTJEVA ZA UČENIČKU OTOČNU ISKAZNICU

Slijedeće skupine učenika koji imaju prebivalište na otoku trebaju podnijeti nove zahtjeve za izdavanje novih otočnih iskaznica:

Zahtjevi se podnose u uredima Hrvatske pošte d.d. čiji popis je objavljen na Internet stranicama Agencije. Na zahtjevu je potrebno označiti kao razlog zamjena zbog promjene podataka te priložiti dokaz o uplati troškova izdavanja nove otočne iskaznice u iznosu od 65,00 kuna.

Prilikom obrade zahtjeva sustav će automatski obaviti provjeru u registru učenika koji se vodi u CARNET-u, i temeljem te provjere će se odobriti zahtjev i bit će izrađena nova otočna iskaznica.

Kako bi se spriječilo izdavanje otočnih iskaznica s podacima koji ne odgovaraju stvarnom stanju, važno je da korisnici prava (učenici) prije podnošenja zahtjeva provjere u pripadajućoj školskoj ustanovi, da li su provedeni postupci ažuriranja podataka u spomenutom registru.

Dakle, potrebno je provjeriti svoj status prije predaje zahtjeva kako bi se izbjegao unos zahtjeva u sustav i izdavanje otočne iskaznice s neažuriranim podacima čime bi bilo onemogućeno pravilno korištenje prava na povlašteni prijevoz.

Agencija za obalni linijski pomorski prijevoz će po dobivanju potpunih informacija o upisima učenika u maticu, odnosno registar učenika u RH, obavijestiti korisnike kada mogu započeti sa podnošenjem zahtjeva za izdavanje novih otočnih iskaznica za učenike.