Natrag

Datum: 18.02.2021.

UGOVOR ZA LINIJU KORČULA – OREBIĆ ČEKA OKONČANJE ŽALBENOG POSTUPKA

Zbog izjavljene žalbe protiv odluke o odabiru brodara na državnoj brodskoj liniji 614 Korčula–Orebić i obratno, ugovor s odabranim ponuditeljem ne može se potpisati do trenutka dostave odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave strankama kojom se žalba odbacuje, odbija ili se obustavlja žalbeni postupak.

Po primitku odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Agencija će poduzeti potrebne radnje sukladno predmetnoj odluci.