Natrag

Datum: 02.12.2020.

UPUTE ZA RAD SA STRANKAMA

Sukladno Uputi o mjerama za sprečavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. godine, KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 514-U-02-02-02/3-20-10 donose se Upute za rad sa strankama, te objavljuju Telefonski brojevi i ostali kontakti u slučaju potrebe osobnog informiranja o bolesti COVID-19.

 

Dokumenti:
Upute za rad sa strankama
Telefonski brojevi i ostali kontakti u slučaju potrebe osobnog informiranja o bolesti COVID-19