Natrag

Datum: 14.05.2013.

ZA BRZOBRODSKE LINIJE PRISTIGLA 41 PONUDA

U nazočnosti članova stručnih povjerenstava i predstavnika brodara u ponedjeljak 13. svibnja 2013. godine u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu otvorene su  ponude prispjele na natječaj za dobivanje koncesije za održavanje 14 brzobrodskih linija. Rok za dostavu ponuda bio je 9. svibnja 2013. godine, a u roku je zaprimljena ukupno 41 ponuda šest hrvatskih brodara.

Sukladno odluci Upravnoga vijeće Agencije, obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje linijskoga obalnoga pomorskog prijevoza na državnim trajektnim linijama objavljene su 3. travnja 2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave za sljedeće državne brzobrodske linije:

9309 Novalja – Rab – Rijeka
9401 Olib – Premuda – Silba – Zadar
9403 Ist – Molat – Zadar
9404 Zverinac – Božava – Sestrunj – Rivanj – Zadar
9404 a  Zadar – Iž – Rava
9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Veli Iž)
9601 Split – Rogač – (Stomorska)
9603 Jelsa- Bol – Split
9603 a Split – (Milna) – Hvar
9502 Žirje – Kaprije – Šibenik
9602 Vis – (Hvar) – Split
9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split
9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split
9807 Dubrovnik – Šipanska Luka – Sobra – (Polače – Korčula – Lastovo).

Linije 9404 Zverinac – Božava – Sestrunj – Rivanj – Zadar i 9404 a  Zadar – Iž – Rava raspisane su zajedno (u paketu), kao i linije 9603 Jelsa – Bol – Split i 9603 a Split – (Milna) – Hvar.

Nacionalni brodar Jadrolinija dao je ponude na sve linije osim linija  9601 i 9502, pa je tako za održavanje ukupno 12 linija podnio 21 ponudu.
Tvrtka Miatrade d.o.o. dala je ponude za linije 9309, 9401, 9403 i 9604 te za linije 9603 i 9603 a.
Linijska nacionalna plovidba d.d. natjecala se na linijama 9502, 9602, 9604 i 9608 te na liniji 9601 za koju je poslala dvije ponude, a brodar G & V line d.o.o. dao je ponude za linije 9406, 9502 i 9807,  te za linije 9404 i 9404 a.
MB Kapetan Luka – Ivan Tomić t.p. javio se na linije 9608 i 9604  te na liniju 9602  za koju je podnio dvije ponude, dok je T.U.O. Mankul dao ponudu za liniju 9502.

Stručna povjerenstva će ponude pregledati, ocijeniti i zapisnički konstatirati rezultate.
Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda,  a brodarima čije ponude budu prihvaćene bit će najkasnije do 30. lipnja 2013. godine potpisani ugovori koji će, sukladno Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji, Poglavlje 7. Prometna politika, a koji se odnosi na primjenu Uredbe Vijeća Europe 3577/92, vrijediti do 31. prosinca 2016. godine.