Natrag

Datum: 08.12.2011.

ZA VRGADU KONCESIJA ‘VRGADINKI’

Na državnoj brodskoj liniji 415 Vrgada-Pakoštane-Biograd i dalje će ploviti brod ‘Vrgadinka’ vlasništvo Proizvođačko-ribarska zadruga ‘Vrgada’, no od 1. siječnja 2012. pa do kraja 2016. godine to će biti temeljem koncesijskoga ugovora. Tako je odlučilo Upravno vijeće Agencije za obalni linijski pomorski promet koje je prihvatilo mišljenje stručnoga povjerenstva da ponuda zadruge ‘Vrgada’, koja se jedina natjecala, udovoljava zahtjevima iz natječaja za koncesioniranje.
Za pet ponuda koje su pristigle na ponovljeni natječaj za davanje koncesija za ostale tri klasične brodske linije nijedna nije zadovoljila zadane kriterije, pa je prihvaćeno mišljenje stručnih povjerenstava da natječaj treba poništiti. Riječ je o linijama 505 Vodice – Prvić – Zlarin – Šibenik, 614 Orebić – Korčula i 807 Šipan – Lopud – Koločep – Dubrovnik.
Sukladno odluci Upravnoga vijeće Agencije o namjeri davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u linijskom pomorskom prometu natječaj za odabir koncesionara na četiri klasične linije raspisan je 24. kolovoza 2011. godine. U nazočnosti članova stručnih povjerenstava i predstavnika brodara, ponude su otvorene 27. listopada 2011. godine u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet u Splitu. Nacionalni brodar Jadrolinija dao je ponude za linije 505 i 807, koje i sada održava. Za liniju od Dubrovnika do Elafitskih otoka drugih ponuda nije bilo, a za liniju Vodice – Prvić – Zlarin – Šibenik natjecala se i tvrtka T.O. Maritimo iz Mrljana. Za liniju 614 Orebić-Korčula prispjele su ponude tvrtki Damaco d.o.o. iz Rijeke i Anel TBT d.o.o. iz Jelse.