Natrag

Datum: 13.11.2020.

ZAUSTAVLJEN NATJEČAJ ZA LINIJU 310 MALI LOŠINJ – (UNIJE – SRAKANE VELE – SUSAK) I OBRATNO

Natječaj za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnoj brodskoj liniji 310 Mali Lošinj – (Unije – Srakane Vele – Susak) i obratno zaustavljen je do daljnjeg, obzirom da je na dokumentaciju o nabavi izjavljena žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalba izjavljena na dokumentaciju o nabavi sprječava nastavak postupka javne nabave, pa se do odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u postupku neće poduzimati nikakve radnje. Otvaranje ponuda 3. prosinca 2020. godine također se neće održati.

Po primitku odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Agencija će o daljnjem tijeku postupka obavijestiti javnost i poduzeti potrebne radnje sukladno navedenoj odluci.