Natrag

Datum: 25.11.2020.

ZBOG ŽALBI ZAUSTAVLJENI NATJEČAJI ZA TRI DRŽAVNE TRAJEKTNE LINIJE

Do daljnjeg su zaustavljeni natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnim trajektnim linijama 338 Lopar – Valbiska i obratno, 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje i obratno te 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik i obratno, obzirom da je u svakom od postupaka na dokumentaciju o nabavi izjavljena žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave.

Žalba izjavljena na dokumentaciju o nabavi sprječava nastavak postupka javne nabave, pa se do odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave u postupku neće poduzimati nikakve radnje. Otvaranje ponuda 15. prosinca 2020. godine također se neće održati.

Po primitku odluke Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave Agencija će o daljnjem tijeku postupka obavijestiti javnost i poduzeti potrebne radnje sukladno navedenoj odluci.