Natrag

Datum: 24.12.2020.

NASTAVLJAJU SE NATJEČAJI TRI DRŽAVNE TRAJEKTNE LINIJE

Nastavljaju se natječaji za odabir brodara koji će pružati javnu uslugu javnog obalnog linijskog pomorskog prijevoza na državnim trajektnim linijama 338 Lopar – Valbiska i obratno, 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje i obratno te 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik i obratno.

Novi rok za dostavu ponuda je 13. siječnja 2021. godine po lokalnom vremenu navedenom u svakoj Obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je dana 18. prosinca 2020. godine na svojim službenim stranicama objavila rješenja donesena povodom žalbi izjavljenih na dokumentaciju o nabavi u svakom od postupaka. Žalbe su odbijene kao neosnovane, čime su stvoreni uvjeti za nastavak postupaka.

Obavijesti o izmjenama ili dodatnim informacijama (Ispravak) objavljene su dana 24. prosinca 2020. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske, u dijelu “Objave javne nabave”.

Stručno povjerenstvo će prispjele ponude otvoriti 13. siječnja 2021. godine po isteku roka za dostavu ponuda navedenog u svakoj obavijesti, u prostorijama Agencije za obalni linijski pomorski promet, Ulica grada Antofagaste 6, 21000 Split. Rok za donošenje odluke o odabiru je 30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Napominjemo ponuditeljima da se ponude moraju podnijeti isključivo elektronički u Elektronički oglasnik javne nabave RH dostupan na poveznici https://eojn.nn.hr/Oglasnik/ .

 

Dokumenti:
Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 338 Lopar – Valbiska i obratno
Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 532 Šibenik – (Zlarin – Obonjan – Kaprije) – Žirje
Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama 831 Suđurađ – (Lopud) – Dubrovnik i obratno