Natrag

Datum: 15.02.2024.

PROMET PUTNIKA I VOZILA NA MEĐUNARODNIM LINIJAMA U 2023. GODINI

Brodovi koji plove na međunarodnim linijama čije plovidbene redove odobrava Agencija za obalni linijski pomorski promet ostvarili su u 2023. godini približno jednak broj prevezenih putnika i vozila kao i u 2022. godini.

U 2023. godini na ukupno 18 linija koje su se održavale ostvaren je promet od 287.823 putnika i 50.186 vozila. U odnosu na 2022. godinu prevezeno je manje 2.390 putnika (-0,8%) i više 375 vozila (+0,8%). Međunarodne linije održavalo je 7 brodara sa 7 brodova.

 

Dokument:

PROMET PUTNIKA I VOZILA NA MEĐUNARODNIM LINIJAMA U 2023. GODINI